33 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 228 w obrębie Sękowo, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 4 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.33.2022.DG

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

  Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i zawaidomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji
 

 

Treść opinii Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
   Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie - zawiadominie o wydaniu opinii przez Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   Opinia Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   Opnia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania