27 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce ewid. numer 184/1, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

Obwieszczenie - wydanie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.27.2022.DG

 

 

Obwieszczenie - wydanie postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Postanowienie w sprawie sprotowania oczywistej omyłki pisarskiej w deyzji Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.27.2022.DG w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie farmy fotowoltiacznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce ewid. numer 184/1, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie"

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.27.2022.DG

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia

Obwieszczenie - opinie organów i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Pismo - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

 

 Ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
  Opinia Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

   Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania