Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Protokoły 2018

1. Protokół z posiedzenia wspólnego z 19 stycznia 2018 r. -TEKST

2. Protokół z posiedzenia wspólnego  z Komisją Rolnictwa i Budżetu z  27 marca 2018 r. -TEKST

3. Protokól wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 kwietnia 2018 r.- TEKST

4. Protokół wspólnego posiedzenia z komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r.- TEKST

5. Protokół z posiedzenia wspólnego z 10 września 2018 r. TEKST

6. Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 21 września 2018 r. TEKST

 

1. Protokół nr 18/2018 z 26 lutego 2018 r. - TEKST

2. Protokół nr 19/2018 z 29 maja 2018 r. - TEKST

3. Protokół nr 20/2018 z 20 lipca 2018 r. - TREŚĆ

4. Protokół nr 21/2018 z 12 października 2018 r. - TREŚĆ

Protokoły 2017

PROTOKOŁY 2017

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Protokół posiedzenia wspólnego z dnia 20 stycznia 2017 r. - CZYTAJ

2.  Protokół posiedzenia wspólnego z dnia 24 marca 2017 r. - CZYTAJ

3. Protokół posiedzenia wspólnego  komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2017 r.- CZYTAJ

4. Protokół posiedzenie wspólnego z dnia 23 czerwca 2017 r. - CZYTAJ

5. Protokół posiedzenia wspólnego  komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 24 listopada 2017 r.- CZYTAJ

6. Protokół posiedzenia wspólnego z dnia 27 listopada 2017 r. - CZYTAJ

7. Protokół posiedzenia wspólnego z dnia 22 grudnia 2017 r. - CZYTAJ

 

1. Protokół nr 12/2017 z dnia 21 marca 2017 r. - CZYTAJ

2. Protokół nr 13/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. - CZYTAJ

3. Protokół nr 14/2017 z dnia 26 maja 2017 r. - CZYTAJ

4. Protokół nr 15/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. - CZYTAJ

5. Protokół nr 16/2017 z dnia 25 września 2017 r. - CZYTAJ

6. Protokół nr 17/2017 z dnia 23 października 2017 r. - CZYTAJ

Protokoły 2016

PROTOKOŁY 2016

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

1. PROTOKÓŁ Nr 6/2016 z dnia 19 maja 2016r.;-CZYTAJ

2. PROTOKÓŁ Nr 7/2016 z dnia 16 czerwca 2016r;-CZYTAJ

3. PROTOKÓŁ Nr 8/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r;-CZYTAJ 

4. PROTOKÓŁ Nr 9/2016 z dnia 29 września 2016 r. - CZYTAJ

5. Protokół Nr 10/2016 z dnia 17 października 2016 r. - CZYTAJ

6. Protokół Nr 11/2016 z dnia 24 października 2016 r. - CZYTAJ

1.Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 25 stycznia 2016 roku-czytaj  

2. Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 19 lutego 2016 roku - czytaj

  Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 19 lutego 2016 roku ,
    z poprawkami- czytaj

3. Protokól posiedzenia wspólnego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
   Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 21 marca 2016 roku;-CZYTAJ

4. Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 22 marca 2016 roku - czytaj

5. Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2016 roku - czytaj

6. Protokół wspólnego posiedzenia z 22 sierpnia 2016 r. - CZYTAJ

7. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 24 października 2016 r.- CZYTAJ

8. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 25 listopada 2016 r.- CZYTAJ

9. Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 6 grudnia 2016 r. - CZYTAJ

10. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r.- CZYTAJ

11. Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22 grudnia 2016 r. - CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia z 22 grudnia 2016 r. z poprawkami - CZYTAJ 

Protokoły 2014

 

 

PROTOKOŁY 2014

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

  

 

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
 z dnia 22 grudnia 2014 r.-CZYTAJ

Protokoły 2015

PROTOKOŁY 2015

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

 

1. Protokół Nr 1/15 z dnia 16 stycznia 2015 roku - czytaj , załącznik

2. Protokół Nr 2/15 z dnia 20 marca 2015 roku;- CZYTAJ

3. Protokół Nr 3/15 z dnia 20 maja 2015 roku;-CZYTAJ

4. Protokół Nr 4/15 z dnia 23 października 2015r.:-CZYTAJ

5. Protokół Nr 5/2015 z dnia 20 listopada 2015r.;-CZYTAJ

6. Protokół z dnia 24 lipca 2015 roku-CZYTAJ , załącznik

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz
   komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 26 stycznia 2015r.
 - CZYTAJ, załącznik nr 1 , załącznik nr 2

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
  z dnia 26 stycznia 2015 r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji Rolnictwa i Budżetu oraz
  komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 23 lutego 2015r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 9 kwietnia 2015r. - CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 28 kwietnia 2015r. - CZYTAJ 

    Protokół wspólnego posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz
   komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 18 czerwca 2015r.-CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz
 
komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 20 sierpnia 2015r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz
 
komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 16 września 2015r.- CZYTAJ  

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 3 grudnia 2015r. -CZYTAJ  

    Protokół wspólnego posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz
   komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 22 grudnia 2015r.-CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 28 grudnia 2015r. - CZYTAJ