25 - Zwiększenie do maksymalnej możliwej obsady bydła opasowego oraz budowa wybiegu dla bydła w istniejącym gospodarstwie rolnym zlokalizowanym na działce ewid. nr 155 obręb Wilkowo ul. Bukowska, gm. Duszniki, powiat szamotulski

Inormacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej decyzji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zakończeniu postępowania

  Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

   Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy RDOŚ

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

   Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

   Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania