Wybory

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH
WYBORACH SOŁECKICH kadencja 2019-2023
  SOŁECTWO
GRZEBIENISKO
   SOŁECTWO
SĘKOWO
   
SOŁECTWO
ZAKRZEWKO
 SOŁECTWO
  NIEWIERZ
SOŁECTWO
 WILCZYNA
   SOŁECTWO
CERADZ DOLNY
   SOŁECTWO
     WILKOWO
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH
WYBORACH SOŁECKICH kadencja 2019-2023
  SOŁECTWO DUSZNIKI
   SOŁECTWA SĘDZINY
   SOŁECTWO SĘDZINKO-ZALESIE
   SOŁECTWO WIERZEJA
   SOŁECTWO PODRZEWIE
   SOŁECTWO
MIEŚCISKA-SARBIA
   SOŁECTWO MŁYNKOWO
SOŁECTWO
CHEŁMINKO
SOŁECTWO
BRZOZA-
GRODZISZCZKO
SOŁECTWO
KUNOWO