Sprawozdanie za 2022 rok

      Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Duszniki z organizacjami
          pozarządowymi w roku 2022