Uchwały Rady Gminy Duszniki z 14 czerwca 2023 r. LXXX sesja (opublikowano w BIP 15 czerwca 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXX/510/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2022 rok.

b)      U chwała Nr LXXX/511/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;

c)      Uchwała Nr LXXX/512/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2022 rok.