Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 r.

a)      Uchwała Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020; TREŚĆ, załącznik, uzasadnienie

c)      Uchwała Nr XXI/150/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019- 2026; TREŚĆ

d)      Uchwala Nr XXI/151/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;TREŚĆ, załączniki

e)      Uchwała Nr XXI/152/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;TRESĆ, załącznik

f)      Uchwała Nr XXI/153/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji;TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XXI/154/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Gminy Duszniki na rok 2020;TREŚĆ, załącznik

h)       Uchwała Nr XXI/155/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2020;TREŚĆ, załącznik, załącznik 2, załącznik 3

i)      Uchwała Nr XXI/156/19 Rady gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Komunalnego Zakładu budżetowego w Dusznikach;TREŚĆ

j)      Uchwała Nr XXI/157/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 października 2019 r.;TREŚĆ

k)        Uchwała Nr XXI/158/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców ul. Szamotulskiej w Dusznikach;TREŚĆ

l)        Uchwala Nr XXI/159/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie przekazania wniosku mieszkańców sołectwa Sarbia do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki.TREŚĆ