Przebudowa drogi gminnej Wilczyna - Sękowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

wyjaśnienia do SIWZ z 26.01.2018 r.

   Wyjaśnienia
z 26.01.2018
   załącznik nowe ST
05.03.05b-02

Wyjaśnienia do SIWZ z 24 stycznia 2018 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ
STWIOR
STWIOR
STWIOR
STWIOR
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia do SIWZ z 23 stycznia 2018 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23 stycznia 2018 r.

  Ogłosznie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 19 stycznia 2018 r.

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do SIWZ z 19 stycznia 2018 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ 

Wyjaśnienia do SIWZ z 18 stycznia 2018 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

  Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 15.01.2018 r.
   Zmiana ogłoszenia z dn. 15.01.2018 r.

Przebudowa drogi gminnej Wilczyna - Sękowo

   Ogłoszenie o
zamówieniu
   SIWZ
   Przedmiar i kosztorys
ofertowy
Harmonogram rzeczowo
finansowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
STWiOR
Stala organizacja
ruchu