Uchwały Rady Gminy z dnia 24 maja 2016r.

Uchwały XXV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 maja 2016 r.

 


1. Uchwała Nr XXV/155/16

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 - 2024:
                CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2.  Uchwała Nr XXV/156/16
w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ , załącznik
3.  Uchwała Nr XXV/157/16
   w sprawie:
  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego;-CZYTAJ
4. Uchwała Nr XXV/158/16

  w    sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie
remontu drogi powiatowej nr 1884P Duszniki-Młynkowo, ul. Młynkowska w Dusznikach; CZYTAJ
5. Uchwała Nr XXV/159/16
w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XXIII/150/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 26.04.2016
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku;-CZYTAJ
6.  Uchwała Nr XXV/160/16
w sprawie:
  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dusznikach;-CZYTAJ
7. Uchwała Nr XXV/161/16
w sprawie:
  ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023"; -CZYTAJ , załącznik-POŚ , załącznik -podsumowanie

8.  Uchwała Nr XXV/162/16
w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Zakrzewko;-CZYTAJ
9.  Uchwała Nr XXV/163/16
w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska;-CZYTAJ
10. Uchwała Nr XXV/164/16
w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek
o nr ewid. 74/2, 88/2, 87 i 19;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
11.  Uchwała Nr XXV/165/16
w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek
o nr ewid. 38 i 39;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
12. Uchwała Nr XXV/166/16
w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzei dla działek
o nr ewid. 154/3 i 155;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
13.  Uchwała Nr XXV/167/16
    w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek
o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5;-CZYTAJ , załacznik , załącznik , załącznik
14.  Uchwała Nr XXV/168/16
    w sprawie:
  rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ