1-Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - poprawa infrastruktury sportowej dofinansowanej ze środków programu rządowego funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na działce o nr ewid. 316/4 obręb: Duszniki