1 - Budowa zespołu do 8 elektrowni fotowoltaicznych o łacznej mocy do 8 MW na działce 144/2, 166/2, 172/1, obręb Ceradz Dolny, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Postanowienie o zawieszeniu postępowania

  Obwieszczenie - Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

   Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania