Zakup i dostawa płyt drogowych w 2018 r.

Informacja o wyborze oferty

   Informacja
o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Zakup i dostawa płyt drogowych w 2018 r.

  Ogłoszenie o zmaówieniu
   SIWZ
   Opis techniczny płyt drogowych
   Projekt umowy