Ogłoszenie konkursów na 2022 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie Nr 114/21
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

KONKURS -Organizacja  treningów
i rozgrywek w piłce nożnej

   Zarządzenie Nr 115/21
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 20 grudnia 2021 r.
KONKURS Wspieranie szkolenia dzieci
i młodzieży w ramach
Uczniowskich Klubów Sportowych