Ogłoszenie - wyjazd celem obejrzenia referencji biogazownii

Ogłoszenie - wyjazd celem obejrzenia referencji biogazownii

Duszniki 9.02.2012

 

OGŁOSZENIE


W nawiązaniu do rozprawy administracyjnej, która odbyła się w dniu 2.02.2012 od godz. 15:00 w Domu Parafialnym w Wilczynie dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działkach nr 50/4 i 54/11 położonych w Wilczynie, gmina Duszniki, woj. wielkopolskie przy drodze powiatowej nr 1886P

INFORMUJĘ IŻ

Inwestor ,Biogazownia „Wilczyna" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, lok. 1010, 02 - 001 Warszawa, przesłał do Urzędu Gminy Duszniki pismo, w którym wskazał termin wyjazdu celem obejrzenia referencji biogazowi w dniach 20 - 21.02.2012
W związku z powyższym proszę, aby zainteresowane osoby zgłaszały chęć wyjazdu do sołtysa sołectwa Wilczyna Pana Sławomira Błajeta w terminie do dnia 14.02.2012.

 

W w/w piśmie inwestor wskazał iż wyjazd planuje się dnia 20.02.2012 o godz. 7:00, a przyjazd 21.02.2012 w godzinach wieczornych.