Uchwały Rady Gminy Duszniki z 4 października 2022 r. (opublikowano 6-14 października 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXIX/414/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LXIX/415/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LXIX/416/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w zakresie świadczonych usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Duszniki