Uchwały Rady Gminy Duszniki z 8 sierpnia 2023 r. LXXXIII sesja (opublikowano w BIP 10-18.08.2023 r.)

1. Uchwała Nr LXXXIII/536/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032

2. Uchwała Nr LXXXIII/537/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

3. Uchwała Nr LXXXIII/538/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki

4. Uchwała Nr LXXXIII/539/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy dla Rady Gminy Duszniki na rok 2023

5. Uchwała Nr LXXXIII/540/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2023

6. Uchwała Nr LXXXIII/541/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023

7. Uchwała Nr LXXXIII/542/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwale nr LXXVIII/502/23 z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

8. Uchwała Nr LXXXIII/543/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ?Pod Gruszą? w miejscowości Sędziny

9. Uchwała Nr LXXXIII/544/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu położonego na terenie obrębu Brzoza i Ceradz Dolny

10. Uchwała Nr LXXXIII/545/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

11. Uchwała Nr LXXXIII/546/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej