Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Protokoły 2023

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 23 stycznia 2023 r.

Protokół nr 21/2023 z 23 stycznia 2023 r.

Protokół nr 22/2023 z 7 lutego 2023 r.

Protokół nr 23/2023 z 24 lutego 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 27 lutego 2023 r.

Protokół nr 24/2023 z 27 lutego 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 30 marca 2023 r.

Protokół nr 25/2023 z  9 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z 21 kwietnia 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 8 maja 2023 r.

Protokół nr 26/2033 z 8 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 30 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 14 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Duszniki z 14 czerwca 2023 r.
  /Komisja Mieszkaniowa/

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 27 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 8 sierpnia 2023 r.

Protokoły 2022

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 grudnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 12 grudnia 2022 r.

Posiedzenie nr 20/2022 Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 12 grudnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 21 listopada 2022 r.

Protokół nr 19/2022 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 25 listopada 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 14 listopada 2022 r.

Posiedzenie nr 18/2022 Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 14 listopada 2022r.

Protokół nr 17/2022 Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 25 października 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 października 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20 września 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 31 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 sierpnia 2022 r.
Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 29 sierpnia 2022 r.
Protokół nr 16/2022 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 29 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Duszniki z 5 lipca 2022 r.
  /Komisja Mieszkaniowa/

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20.06.2022 r.

Posiedzenie nr 14/2022 Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki z 30.05.2022 r.

Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2022 r.

Protokół posiedzeniaKomisji Ochrony Srodowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Duszniki z 17 maja 2022 r.
  /Komisja Mieszkaniowa/

Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 16 maja 2022 r.

Protokół posiedzeniaKomisji Ochrony Srodowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Duszniki z 29 marca 2022 r.
  /Komisja Mieszkaniowa/

Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 marca 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22.02.2022 r.

Protokół posiedzeniaKomisji Ochrony Srodowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Duszniki z 28 stycznia 2022 r.
  /Komisja Mieszkaniowa/

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 stycznia 2022 r.

 

 

1.      Wniosek Pana Rafała Zawarty, Komisja postanowiła zaopiniować wniosek negatywnie. Wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy Duszniki,
a zgodnie z § 1 uchwały nr LII/364/18 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki ?Uchwała reguluje zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.?.

Protokoły 2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19 stycznia 2021 r.

Protokół 8/2021 Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki z dnia 12 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego w dniu 22 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego w dniu 23 marca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 18 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 maja 2021 r.

Protokół Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki nr 9/2021 z 28 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 29 czerwca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 26 lipca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 19.08.2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 27.09.2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 9.11.2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 29 listopada 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20 grudnia 2021 r.

Protokół 10/2021 20.12.2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2021 r.

Protokoły 2020

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ośchrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 16 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 20 lutego 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół nr 6/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokół nr 7/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokoły 2019

PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA i PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2019 roku- TEKST

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019 r. - TEKST

3. Protokół Nr 3/2019 z 19 kwietnia 2019 r.-TEKST

4. Protokół Nr 4/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. - TEKST

5. Protokół Nr 5/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.- TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 22 lutego 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 12 marca 2019 r. TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 24 maja 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rewizyjną i Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 23 września 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 18 października 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 22 listopada 2019 r. - TEKST

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 grudnia 2018 r. TEKST

1. Protokół nr I/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. - TEKST