Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu pn.: "Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe na lata 2022-2037"

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu pn.: "Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe na lata 2022-2037"

   Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu
   "Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe na lata 2022-2037"
   Formularz zgłaszania uwag i wniosków