Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Grzebienisku

Wybór oferty i unieważnienie postępowania


Wybór oferty i unieważnienie postepowania

Informacja z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert

Zmiana treści SIWZ

 Zmiana treści SIWZ
   Załącznik nr 3
   Załącznik nr 4
   Tekst rozporządzenia

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Grzebienisku

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Projekt umowy

Rzut boiska wielofunkcyjnego
   Detal przekroju nawierzchni
   Plan zagospodarowania
   BiOZ
   Opinia geotechniczna
 

 Opis do projektu zagospodarowania

 

   Opis techniczny
   Przedmiar
   STWiOR