Odcinek pomiędzy słupami nr DU4-Ku11 oraz Bu4-Bu18

   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego wszczęcie postępowania
    Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego wydanie decyzji