Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży oraz odwozu po zakończonych zajęciach z Zespołu Szkół w Grzebienisku w latach szkolnych 2015-2016 i 2016-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie


Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Załączniki