INFORMACJA O TRANSMISJI SESJI ORAZ IMIENNYM WYKAZIE GŁOSOWAŃ

INFORMACJA O TRANSMISJI SESJI ORAZ IMIENNYM WYKAZIE GŁOSOWAŃ

  INFORMACJA DOTYCZĄCA
IMIENNEGO WYKAZU GŁOSOWAŃ 
   INFORMACJA DOTYCZĄCA
TRANSMISJI Z SESJI