Konsultacje programu wspólpracy z organizacjami na 2021 rok

   ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
Nr 77/20 Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2020 R.
   PROJEKT PROGRAMU
WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK
FORMULARZ KONSULTACYJNY
WYNIKI KONSULTACJI