Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na "Przebudowę kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach"