Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Niewierz, zlokalizowana w gminie Duszniki, na dz. nr ewid. 515/6 obręb Niewierz

Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

   Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie