Budżet 2014

Sprawozdania


Rb-27S za Ikw.2014
   
   Rb-28S za Ikw.2014
   Rb-NDS za Ikw.2014
  Rb-Z za Ikw.2014
   Rb-27S za IIkw.2014
   Rb-28S za IIkw.2014
   Rb-NDS za IIkw.2014
    Rb-Z za IIkw.2014
 

 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDZETU GMINY DUSZNIKI W 2014 ROKU

     ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
                     ZA 2014ROK
 
               SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
   INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
   OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Wieloletnia prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki
na lata 2014-2021
- CZYTAJ

Budżet 2014

BUDŻET GMINY DUSZNIKI NA 2014 ROK

-CZYTAJ