Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 grudnia 2021 r. LI sesja (opublikowano w BIP 5 stycznia 2022 r.)

  1. Uchwała Nr LI/337/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030
  2. Uchwała Nr LI/338/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.
  3. Uchwała Nr LI/339/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
  4. Uchwała Nr LI/340/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/178/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu
  5. Uchwała Nr LI/341/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie  trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Duszniki
  6. Uchwała Nr LI/342/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznikowa w miejscowości Grzebienisko