Budżet 2018

   Uchwała budzetowa na 2018 rok
   Załączniki do budżetu 2018
   Objaśnienia do budżetu 2018
   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
Nr 6/369/2018 w sprawie uchwały
budzetowej na 2018 rok