Nr 5

w sprawie: upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określania podróży służbowej przewodniczącemu Rady Gminy

 

Tekst uchwały