Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu

 

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu