Kontakty z mieszkańcami

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI


                                  WÓJT GMINY DUSZNIKI PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
                                                        W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  OD GODZINY 13:00 DO 17:15
                                                   PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU W SEKRETARIACIE
                                                                       I piętro, pok.14, nr tel. 61 2919131 wew.114

                                                           SKARGI I WNIOSKI KIEROWANE DO WÓJTA GMINY
                                                                        PRZYJMOWANE SĄ W SEKRETARIACIE

                                                          W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Kontakty z mieszkańcami


Kontakty z mieszkańcami
 

Wójt Gminy Duszniki przyjmuje interesantów w każdy

poniedziałek od godziny 13;00 do 17;15
po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie

I piętro, pok.14, nr tel. 61 2919131 wew.114