Zarządzenie nr 48/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego- dz. nr 377/9, Grzebienisko

   Wykaz Grzebienisko, dz. nr 377/9