37 - Budowa elektrowni słonecznej Grzebienisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce 9/2 o mocy do 2 MW (lub do 2x1 MW) (obręb Grzebienisko) w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia z dnia 24 marca 2023 r., znak: RRG.6220.37.2021

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

 

 

Obwieszczenie - postanowienie RDOŚ i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - ponowne opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - ponowne opinie organów spółdziałających, konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

 

Ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   Opinia Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
  Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania