Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach w latach szkolnych 2018-2019 i 2019-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert
   

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.06.2018 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.06.2018 r.
   Poprawiony Załącznik nr 2 SIWZ Formularz ofertowy

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach w latach szkolnych 2018-2019 i 2019-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Projekt umowy
   Załączniki do SIWZ