Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II (zmiany osobowe w Obwodowych Komisji ds. referendum)

Postanowienie Nr 90/2020 Komisraz Wyborczego w Poznaniu II 
z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian
w składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3
w Gminie Duszniki- POBIERZ