17- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 178/4, obręb Duszniki