Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

 

 Zarządzenie Nr 38/18Wójta Gminy Dusznikiw sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach
samorządowych, zarządzonych na dzień 21 pażdizernika 2018 r.

Informacja do zarządzenia Nr 38/18