Uchwały Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2016r.

Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 21 czerwca 2016 r.

 


1. Uchwała Nr XXVI/169/16
    w sprawie:  zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2016-2024;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2. Uchwała Nr XXVI/170/16
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Duszniki
   z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ,
   załącznik

3. Uchwała Nr XXVI/171/16
    w sprawie:
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;-CZYTAJ

4. Uchwała Nr XXVI/172/16
    w sprawie:
przekazania petycji według kompetencji Wójtowi gminy Duszniki;-CZYTAJ