Przebudowa i remont dróg gminnych w 2016 roku - część II: Przebudowa i remont nawierzchni gruntowych gruzobetonem i destruktem bitumicznym

Wybór najkorzystniejszej oferty

  Wybór najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia SIWZ 14.03.2016

  Wyjaśnienia SIWZ 14.03.2016
   Poprawiony załącznik nr 2

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 14.03.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 14.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Dokumentacja techniczna remont nawierzchni gruntowych gruzobetonem
   Dokumentacja techniczna utwardzenie nawierzchni gruntowych destruktem bitumicznym
   Formularz cenowy