Protokół z X sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 28.05.2019 r.

Protokół Nr X/2019 

Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 maja 2019 r. - TREŚĆ

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
X SESJA RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 maja 2019 r- POBIERZ