Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - żwirowej i tłuczniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I. Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez utwardzenie z gruzu ceglano - betonowego

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II. Równanie istniejących dróg gruntowych, istniejących dróg gruzowych oraz ścinka przerośniętych poboczy

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - żwirowej i tłuczniowej

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Projekt techniczny
   Przedmiar Część I. Gruzowanie
   Przedmiar Część. II. Równanie
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej