Postanowienie Nr 70/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

POSTANOWIENIE NR 70/2020
Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum;- CZYTAJ