Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach w latach szkolnych 2018-2019 i 2019-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Projekt umowy
   Załączniki do SIWZ