Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 czerwca 2022 r. LXII sesja (opublikowano w BIP 4 lipca 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXII/387/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LXII/388/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LXII/389/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Makowa w miejscowości Grzebienisko

d)      Uchwała Nr LXII/390/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki położonej w Zakrzewku ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu

e)      Uchwała Nr LXII/391/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wUchwale Nr LIX/381/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

f)       Uchwała Nr LXII/392/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Duszniki oraz Gminy Pniewy