30 - Dalsza eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Sekowo Pole A i Pole B na działkach o numerach ewid. 55, 32 oraz 34, obręb Sękowo, gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 kwietnia 2023 r., znak: ROS.6220.30.2022.DG

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

   Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebraniu wystarczających materiałów i dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - podtrzymanie opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

 

Pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 8 marca 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.435.524.2022.AR.2 podtrzymujące opinię własną z dnia 11 października 2022 r.

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i konieczność ponownej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i wystąpienie o opinię

Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania