Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Sędzinko gm. Duszniki, dz. nr ewid. 260 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

   Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie