Budowa dwutorowej linii 400 kV Byczyna-Plewiska

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
                                   w sprawie zmiany decyzji
                   o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
                                w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
                o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji
                         o ustalenie lokalizacji strategicznej
                         inwestycji w zakresie sieci przesyłowej