Uchwały rady Gminy Duszniki z 30 listopada 2021 r. L sesja (opublikowanao 5 stycznia 2021 r.)

a)      Uchwała Nr L/324/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      Uchwała Nr L/325/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr L/326/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawieustalenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów

b)      Uchwała Nr L/327/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawieustalenia zasad przysługiwania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

c)      Uchwała Nr L/328/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawieustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki, uzasadnienie

d)    Uchwała Nr L/329/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

e)    Uchwała Nr L/330/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki

f)       Uchwała Nr L/331/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

g)      Uchwała Nr L/332/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawiewyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

h)      Uchwała Nr L/333/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawiewyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej

i)      Uchwała Nr L/334/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
         z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok

j)      Uchwała Nr L/335/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022

k)      Uchwała Nr L/336/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie budowy skateparku w Podrzewiu