WYBORY DO SEJMU RP i SENATU RP 13 października 2019 r.

OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na 13 października 2019 r.

 

 

  Postanowienie
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
   Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
 

 Informacja o upływie terminów
związanych z uprawnieniami
wyborców niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO PRAC W OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

   Informacja o udziale w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych
w kraju
   Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej
w Pile o składzie, siedzibie
i pełnionych dyżurach
   Uchwała Nr 11/2019
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

z dnia 6 września 2019 r.

 

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Duszniki

z dnia 10 września 2019 r. 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
z dnia 16 wrzesnia 2019 r.
/dodatkowy termin na zgłaszanie do prac
w komisjach wyborczych/

Postanowienie nr 461/2019 Komisarza Wyborczego
w Poznaniu II w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie OKW w Pile
z dnia 16 września 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów
na posłów w okręgu wyborczym nr 38

Obwieszczenie  OKW w Pile
z dnia 16 września 2019 r.
o zarejestrowanych kandydatach
na senatora w okręgu wyborczym nr 89